ร้อยคำบอกเล่า

ร้อยคำบอกเล่าจากลูกค้าที่ได้สัมผัส โบทาย่า เฮิร์บ ....กี่ร้อยคำบอกเล่า ก็ไม่เท่าลองใช้เอง......

*** ผลลัพธ์ในการใช้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล***


ชื่อผู้ตอบ: